הורדת ארכיון
מאגר הפרויקט

זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות ל”פנינים”. הספרים מתפרסמים תחת הרישיון החופשי GNU Free Documentation License (גרסה 1.3) המאפשר, בין היתר, שימוש למטרות רווח (בכפוף לתנאיו). לכל ספר מצורף קובץ index הכולל מידע נוסף, ובמיוחד את סעיף ה”הקדשות” הספציפי.