ספרים

הורדת ארכיון
מאגר הפרויקט
התפוקה של הפרויקט

זכויות יוצרים © פנינים

הספרים מתפרסמים תחת הרישיון החופשי GNU Free Documentation License (גרסה 1.3 עם Invariant Sections, Front-Cover Text, Back-Cover Text) המאפשר, בין היתר, שימוש למטרות רווח (בכפוף לתנאיו). לכל ספר מצורף קובץ index הכולל מידע נוסף, ובמיוחד את סעיף ה”הקדשות” הספציפי.

הסבר על עמידה בתנאי הרישיון.

כלים

  • עברית תורנית - מילון איות חופשי. היא כוללת עברית מתקופות שונות, וארמית בבלית וארצישראלית.
  • מודל כתב רש”י לזיהוי תווים אופטי (OCR).
  • דר - שפת סימון קלילה המתאימה לעריכה של טקסטים תורניים.